زعفران سرگل

زعفران سرگل را با اسم سرگل زعفران هم می‌شناسند اما نام‌های دیگری هم برای این نوع زعفران بیان می‌شود. زعفران ممتاز، زعفران ممتاز قائنات، زعفران ممتاز قائنات مشهد، زعفران سرریشه و سرقلم از دیگر نام‌هایی است که برای این نوع زعفران مورداستفاده قرار می‌گیرد.

زعفران سرگل دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

کلاله‌ها کاملا از هم جدا است.

کلاله بدون ذره‌ای سفیدی و کاملا قرمز باشد.

خوش‌رنگ و ظاهر خوبی داشته باشد.

به هم چسبیده نباشد.

برای زعفران سرگل نیز انواع مختلفی بیان می‌شود که زیاد مرسوم نمی‌باشد.

رنگ آن تماما قرمز است.

رشته‌های کلاله ضخيم  است.

ميزان کروسين و سافرانال در این نوع زعفران بسیار بالا است.

بسیار مناسب برای صادرات و استفاده در مصارف صنعتی، درمانی و مصارف خانگی و از همه مهمتر آشپزی است.

Leave your comment